Chcete delegovat všechny daňové a účetní zaležitosti?

Právě pro vás nabízím své služby, můžete si vybrat z kompletních balíčků nebo vám mohu sestavit konkrétní cenovou nabídku přímo pro váše podnikání. Specifikem mých služeb je úzká spolupráce s klienty, kdy já znám vaše plány do budoucnosti a na základě nich vám mohu nabídnout nejlepší daňové řešení.

Kompletní balíček služeb pro OSVČ: uplatnění výdajů paušálem

Cena zahrnuje:

  • Individuální péče o klienta
    Zahrnuje kontrolu zaplacených plateb na sociální a zdravotní pojištění a daní. Komunikace s úřady, řešení případných problémů. Kontrola probíhá po odevzdání konečného daňového přiznání a souvisejících přehledů.
  • Plná moc daňového poradce k podání daňového přiznání a Přehledů na SP a ZP
  • Pojištění daňového poradce
  • Zpracování a podání daňového přiznání a souvisejících Přehledů na SP a ZP
  • 1x konzultace během roku
    V půlce roku/na konci roku propočteme přibližnou daňovou povinnost a zjistíme nedoplatky na SP a ZP.
  • Sdílený disk pro ukládání dokumentu, případně se mohou ukládat na váš sdílený disk

OSVČ neplátci DPH a OSVČ, které nejsou identifikované osoby:

Měsíční cena 500 Kč, roční cena 5 500 Kč (při jednorázové platbě). 

 

OSVČ identifikované osoby

Měsíční cena 1 200 Kč, roční cena 12 500 Kč (při jednorázové platbě)

 

OSVČ plátce DPH:

Měsíční cena 1 600 Kč, roční cena 18 000 Kč

Rádi byste se mnou spolupracovali, napište mi:

Smlouva o daňovém poradenství a poskytovaných službách je samozřejmostí, stejně jako pojištění daňového poradce.

Ceník ostatních služeb

Ceník pro fyzické osoby

identifikované osoby - DP           700 Kč

plátce DPH (dle dokladů)   od 1 000 Kč

zápis v daňové evidenci                20 Kč

plná moc daňového poradce   2 500 Kč

daňové přiznání daň z
příjmů a přehledy na ZP a SP  3 000 Kč

 

Ceník pro právnické osoby

účetní zápis                                     30 Kč

DPH (DP, KH, SH)                    1 000 Kč

účetní závěrka                           3 000 Kč

plná moc daňového poradce   5 000 Kč

vedení mezd mohu zprostředkovat

Ceník pro neziskové organizace

jednoduché účetnictví  

1 řádek v deníku                              20 Kč

DPPO                                          1 500 Kč

podvojné účetnictví - viz prostřední sloupec